• Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
Dünya’da il olarak haber toplama ve dağıtma gazetesi Roma Senatosu’nca M.Ö 59 yıllarında 2.000 kopyalama ile imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağıtılan Acta Diurna’dır. Okuma bilen Roma halkı okuma bilmeyenler adına yüksek sesle okuyarak onlara’da duyurdu gazeteler’de siyasi olaylar, fethedilen yerleri, toplumda yaşanan olaylar, gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını yazan bir gazete olarak çıktı. Matbaanın keşfi ile 15. yüzyılda gazetelerin ve dergilerin gelişmesine yol açmıştır.

16. yüzyılın başlarında ise avrupa’da meydana gelen savaşlara tanık olan birinci tanık insanlar elden aktardığı haberleri insanlara duyurduktan sonra sürekli olarak yayınlanmaya başlayan ilk gazete ise 17. Yüzyılın başlarında Almanyave Belçikanın bazı bölgelerinde başlamıştır.

İlk kağıt üzerine basılan gazete olarak kabul edilen Johann Carolus’un 1605 yılında yayınladığı aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historie’dir.

İlk olarak İngilizce gazete 1622 yılında İngiltere'de insanlara sunulan Nathaniel Butter'dır. 1828'de Mısır'da Vekayi-i Mısriyye yayınlanmaya başlamıştı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Türkçe ve Arapça olarak yayınlanan Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak ortaya çıkmıştır.

Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayınlanmasını gerekli bulmaktaydılar. Bu nedenle, İzmir'de yerel Fransızca gazete halka sunulan Alexandre Blacque ile anlaşmak suretiyle resmî bir gazete yayınlama kararı alındı. 11 Kasım 1831'de Takvim-i Vekayi yayın hayatına girdi. Sanayi devrimi ile gelişmiş matbaa makinelerinin icat edilmesi gazetelerin tiraj ve maliyetlerini olumlu ölçüde etkileyerek gazete okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur.