• Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
Hayatımızda tüketim kültürü gittikçe yaygınlaşmaktadır. Tüketici kitleler olarak kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, işçiler, memurlar kısacası herkesi kendilerine sunulan hizmetleri, ürünleri kabul eden bir toplum haline geldi. Okulda veya aile içerisinde insanların öğrendiği temel değerler, inanç ve tutumların öğrenildiği yerler olmaktan uzaklaşmaktadır.

İnsanların kişilik ve kimlik kapsamındaki gelişmesi imajlarını ortaya çıkaracak ürünler ve markalar ayırt edici bir unsur haline gelmiştir. Markaların rollerini insanlar üzerindeki etkilerini belirleyen ise reklamkar ve özellikler gazetelerdeki haber haline gelmiş reklam başlıkları yazıları insanları olumlu yönde etkilemektedir.

Buna bağlı olarak gelişen harcama hesapları halkın eşit olmayan bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Genç kesimin gazeteleri tüketim tercihleri ve bu tercihlere bağlı olarak gazetelerin reklamlarına maruz kaldıkları süreç dahilinde alıglanan tepkilerin tüketilen ürünler baz alınalarak neden - nasılların ortaya konulması amacıyla yapılan ankette (Ege Üniversitesi öğrencileri) 550 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma, her fakültede 19 – 27 ve üstü yaş dilimindeki öğrencilere uygulanmıştır. 280’e yakın kız öğrenci 269 civari ise erkek öğrenci olarak yapılmıştır. Araştırmalara bağlı olarak gazete okuma alışkanlığı listelendiğinde ise %95 civarında gazete okuyan kitleye raslanmıştır. %4.9 luk bölümün ise okumadığı görülmüştür.

Sonuç olarak Türkiye tüketim kültüründe epey yol almıştır. Bu yol alma sürecinde gençliğnin gazete tüketme alışkanlığı oldukça farklılaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk gençliği tüketim kültürünü benimsemiştir. Bundan dolayı medya tüketim tercihi sıralamasında gazeteler ikinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan reklam türleri bağlamında gazete tüketim alışkanlıkları ve gerekçeleri sorgulandığında ise tüketim esaslarına göre reklamlar önemli etken olarak görülmektedir.